Niepubliczne przedszkole „Bunia” działa od września 2014 roku. Po przez stwarzanie domowej atmosfery, pełnej akceptacji i bezpieczeństwa  zapewnia profesjonalną opiekę i edukację dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Przedszkole pracuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego zatrudniamy miłą i świetnie wykształconą kadrę. Naszą pasją i powołaniem jest praca z dziećmi i dla dzieci dlatego działamy w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczne jak i te sprawdzone sprzed lat. Pamiętamy o tym, że każde dziecko ma prawo do życia miłości i edukacji staramy się tak organizować czas naszym pociechom, aby sprawić im radość i wspierać ich indywidualny rozwój fizyczny i intelektualny.

Niepubliczny żłobek „ Bunia” prowadzi działalność opiekuńczo- pielęgnacyjną, wychowawczą dla dzieci od 20 tygodnia życia do 2,5 lat.

 

Naszym celem jest otaczanie dzieci troskliwą i profesjonalną opieką, stwarzanie im możliwości wspaniałej zabawy i zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju. Pragniemy wychować radosnego, otwartego, twórczego i wrażliwego ciekawego świata małego człowieka.  

Żłobek „Bunia” pozwoli dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, prawidłowo funkcjonować w grupie rówieśniczej i przygotować do edukacji przedszkolnej. Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Uczymy uprzejmości szacunku do innych. Pomagamy rodzicom i dziecku przy rozstaniu się. Rozwiązujemy różne problemy, gwarantując rodzicom wymianę własnych doświadczeń podczas wspólnych spotkań.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno – kulturowym, technicznym i przyrodniczym. Przedszkole proponuje ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U postaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

BUDYNEK
Przedszkole i żłobek mieści się w  nowowybudowanym  budynku o powierzchni 700m2 w Dąbrówce Ług przy ul. Garwolińskiej 22.

 

SALE ZAJĘĆ

Dla dzieci przygotowaliśmy przestronne i jasne sale do zajęć dydaktyczno- wychowawczych, urządzone kolorowo i wyposażone w różnorodne zabawki oraz pomoce edukacyjne sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. W salach powstały kąciki zabaw zachęcające dzieci do podejmowania wielu zabaw tematycznych. Przy każdej sali są łazienki (dostosowane do wzrostu), do których dzieci mają bezpośredni dostęp. 

 

PLAC ZABAW

Placówka ma własny, ogrodzony plac zabaw z zabawkami i przyrządami zachęcającymi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.         

 

KUCHNIA

Nasza kuchnia spełnia wszystkie przepisy żywieniowe starając się jednocześnie być jak najbardziej zbliżoną do posiłków domowych.

Sami przygotowujemy od podstaw dania nawet najbardziej pracochłonne.

We własnym zakresie pieczemy ciasta i inne słodkie wypieki.

Nasza kuchnia wyposażona jest  w sprzęt gastronomiczny, umożliwiający bezpieczne i wartościowe przygotowanie smacznych posiłków.

 

 

 

 

NASZ ZESPÓŁ

 

 

MILENA BULIK-DYREKTOR ZARZÄ„DZAJÄ„CY-WÅ-AÅšCICIEL Milena Bulik
Dyrektor Zarządzający
  MAGDALENA SUSFAÅ--KOWALCZYK-DYREKTOR PEDAGOGICZNY Magdalena Susfał-Kowalczyk
Dyrektor Pedagogiczny
     

 

Nauczyciele-Wychowawcy

Monika Sypiańska
Agnieszka Witkowska
Anna Serowiec
Anna Bareja
Natalia Adamiak

 

Nauczyciele wspomagający

Monika Jasińska
Beata Tomaszewska
Pomoc nauczyciela:
Monika Niedziałek
Ewa Jastrzębska
Dorota Adamiak
Anna Duber

 

Nauczyciel języka angielskiego

Olga Sitarz

 

Opiekunki żłobka

Opiekunki żłobka:
Anna Mlonek-Izdebska
Anna Krzyszczak
Agnieszka Strzalińska

 

Intendent

Emilia Strzalińska

 

Kucharki

Bożena Sychulec
Zofia Prokurat

 

NASZE PRZEDSZKOLE