Przedszkole zapewnia opiekę przez :
– cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, święta oraz 24 grudnia
– 5 dni w tygodniu
– w godz. od 6.30 do 18.00.

 

Zapewniamy:
• Pełne bezpieczeństwo
• Całodzienne wyżywienie również dla dzieci alergicznych
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju
• Współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania

 

W ramach czesnego oferujemy:
• Wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi
• Zajęcia z języka angielskiego
• Zajęcia taneczne
• Zajęcia logopedyczne
• Pościel
• Wyprawkę szkolną

 

Wyprawka do przedszkola:
• Bielizna i ubranka na zmianę
• Obuwie zmienne zapinane na rzepy
• Pasta i szczoteczka do zębów